Ouderpanel

Op obs de Kring stellen we het meedenken van ouders over zaken als schoolontwikkeling erg op prijs. Aan het begin van elk schooljaar nodigen we ouders dan ook uit om deel te nemen aan ons ouderpanel. Samen met een aantal teamleden komen deze ouders 3 keer per jaar bij elkaar om samen het gesprek te voeren.

 
Powered by BasisOnline