Opvang

Peuteropvang nodig?
Dat kan op de peuterspeelzaal!

 
Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in de basisschool bij u in de buurt ?
Dat kan bij PSZ  Duimelot. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen hier terecht voor peuteropvang. Alles onder 1 dak in basisschool  De Kring! Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen! Meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat betreft de opvang van uw kind op www.Spelenderwijs.nl. U kunt ook direct contact met ons opnemen; 0464235332
 
 
 Kinderopvang nodig?
Voorschoolse opvang nodig?
Naschoolse opvang nodig?
Vakantie opvang nodig?
 
Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in de basisschool bij u in de buurt ?
Dat kan bij  BSO de Speelkring. Kinderen van 4 t/ m 12 jaar kunnen hier terecht voor buitenschoolse opvang. Alles onder 1 dak in basisschool De Kring!
We zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag en tijdens vakanties. Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen! Meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat betreft de opvang van uw kind op
 www.Spelenderwijs.nl
 

Tussenschoolse opvang

INFORMATIE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
Op de Kring wordt het overblijven mede georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwillige overblijfouders.
Om 12.00 uur eten de kinderen in hun eigen klas samen met hun leerkracht. U dient zelf voor een gezond lunchpakket (brood en/of fruit), drinken.  Om het milieu te sparen kunt u het lunchpakket meegeven in een boterhammendoosje en het drinken in een drinkbeker of herbruikbaar flesje.

De kinderen kunnen, vanaf 12.15 uur,  deel nemen aan een aantal leuke, door de overblijfouders georganiseerde activiteiten
Het structureel overblijven kost € 55,00 per kind per schooljaar ongeacht het aantal overblijfmomenten per week. Het bedrag dient vóór 1 oktober van het desbetreffende
schooljaar betaald te zijn.

Indien een kind op andere dagen dan de aangegeven dagen overblijft, dienen de ouders dit tijdig via de mail kenbaar te maken aan de leerkracht.
Betaling op rekeningnummer NL91 RABO 0114 1372 50 t.n.v. Stichting Kindante inz. 03BR.
Vermeld bij de betaling de naam en de groep van het kind.

Incidenteel overblijven kost € 3,00 per kind per keer. U dient dit via de mail aan de leerkracht van uw kind te melden. Het bedrag dient in een gesloten enveloppe, met vermelding van de naam van uw kind, aan de leerkracht overhandigd te worden.

Nadat U Uw zoon of dochter heeft aangemeld om op school over te blijven, ontvangt U van ons een overblijfreglement waarin staat aangegeven hoe wij denken dat het overblijven het best kan plaatsvinden. Tevens ontvangt u verdere informatie over de wijze van betalen.
 
Powered by BasisOnline