Stichting Kindante

Stichting Kindante bestuurt 35 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen  en 2 SO scholen (ZMOK en ZMLK).
 
De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past.
Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een  onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie.
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat.

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving". Leren 'leren' en leren 'leven' is hierbij het motto.

We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept van Kindante is het belangrijk dat iedere school binnen de wijk waarin de school gelegen is, tezamen met ouders vorm geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle scholen op een eigen manier en kijkend naar de schoolpopulatie vormgeven.
 
Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen geprikkeld worden zich optimaal te ontwikkelen en nadrukkelijk ook de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen.
Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn leggen we intern en extern verantwoording af.
Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:
dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. T. (Thecla) van Hoogstraten
De voorzitter van de Raad van Toezicht is: mevr. C. Langen
Bovenschoolse vertrouwenspersoon voor Kindante: 
Verloopt via BCO Onderwijsadvies 
tel: (077)351 9284
                                  
Het college van bestuur en het buro Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:

Dr. Nolenslaan 138                                             
6136 GV Sittard


Het postadres is:
Stichting Kindante, Postbus 5156, 6130 PD Sittard
Powered by BasisOnline