Welkom op de website van Openbare basisschool de Kring

Ik ben welkom op De Kring en mag zijn wie ik ben.
Ik heb plezier en voel mij betrokken.
Samen met anderen ontdek ik mijn talenten in een omgeving die mij uitdaagt. 

Zo leren we van en met elkaar.
Ik mag ontdekken, onderzoeken en leren zodat ik een bijdrage lever aan onze veranderende wereld.
Ik ben een wereldburger!


Scholen lijken veel op elkaar, maar bij nader inzien zijn er vaak toch verschillen: in visie, doelstellingen, in pedagogische aanpak, de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd, de manier van werken, in sfeer en uiteindelijk ook in kwaliteit.
Graag geven we op de site de informatie waar wij op onze school voor staan en in het filmpje laten we dit middels mooie beelden ook graag aan u zien. Natuurlijk is dit maar een korte inkijk in de dagelijkse gang van zaken en organisatie van de school. Graag nodigen we u dan ook uit een afspraak te maken om een keer een kijkje te komen nemen en sfeer te proeven op onze Kring.

Een aantal speerpunten:
  • Brede talentontwikkeling
  • Creativiteit
  • Kennis en vaardigheden
  • Leren leren
  • Identiteitsontwikkeling
Meer informatie hierover vindt u onder de knop " Onderwijs". 

Neem een kijkje

Fotoalbum De Kring

Powered by BasisOnline